חנות

חנות מעיינותיך עם ערכות השראה ולימוד
שילוו אותך וישדרגו את היומיום שלך
ושל הסובבים אותך